Дараагийн шалгалтын бүртгэл, шалгалтын дүн (Aмжилтын хүснэгт)-г тараах тухай зааварчилгаа


◆ 136 дэх удаагийн J. TEST олон нийтийн шалгалтын зааварчилгаа ба бүртгэлийн тухай

Шалгалтын эрх:
Шалгалтын өдөр:
Шалгалтын түвшин:
Бүртгэх хугацаа:
Бүртгэх цаг:
Шалгалт өгөх байр:


 

Япон хэлийг эх хэлээ болгоогүй хүн л бол ямар ч хүн өгөх эрхтэй.
2018 он 1 сар 14 өдөр(Ням)
A-D, E-F → Шалгалтын агуулга ба үнэлгээ хэсгээс нягтална уу.
2017 он 12 сар 11 ~ 15 өдөр 〔Бямба ,Ням, Баярын амралт〕
11:00 ~ 17:00 〔Үдийн амралт 12:30 ~ 13:00〕
IT-Парк 1 давхар 115 тоот
 → Бүртгэл хүлээн авах байр нь доорх тайлбар зургийг харна уу.
 Холбогдох утасны дугаар:99938007 ( Ажлын цагт холбогдоно уу.)
 ※ Шалгалтын ангийг, шалгалт авах тухайн өдөр шалгалтын дугаараар ангилж зарлана.
 ※ Шалгалтын бүртгэлийн хуудсыг татаж аван, шаардлагатай хэсгийг бөглөөд бүртгэл
  хийж буй газар авчирна уу.
 PDF дээр бичигдсэн тул хэвлэхдээ Adobe Systems Incorporated-ийн Adobe reader –гтатах
 шаардлагатай.

   → Get Adobe Reader

Бүртгүүлэхээр
ирэхдээ авч ирэх
зүйлс: 

 

 


 

1.Шалгалтад бүртгүүлэхдээ доорх бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ үү.
 ① Зураг 2ш /3*4хэмжээтэй, ижил зураг, арын фон цэвэр, сүүлийн 3 сарын дотор
     авахуулсан зураг. Хуулбар хүчингүй . /
 ② Иргэний үнэмлэх
  16 наснаас дээш:Иргэний үнэмлэх (эх хувь болон нүүрэн талын хуулбар 1%)
       Эсвэл автомат машинаас авсан зурагтай тодорхойлолт 1 %.          Хуулбар хүчингүй.
  15 наснаас доош:Төрсний гэрчилгээ (эх хувь болон хуулбар 1%) болон сурагчийн
       үнэмлэхний зурагтай хэсэг.
       Эсвэл автомат машинаас авсан зурагтай тодорхойлолт 1%.
       Хуулбар хүчингүй.
2.Шалгалт өгөгч өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ үү.
 Өөрийн биеэр ирэх боломжгүй үнэхээр чухал шатгаантай төлөөний хүн ирүүлэх тохиолдолд
 мөн алс хол орон нутгаас шалгалт өгөх урьдчилсан захиалга өгөх тохиолдолд, бүртгүүлэх
 хүсэлтэй шалгалт өгөх тухайн хүнтэй утсаар лавлан, шалгалтанд орох хүсэлтийг хүлээн авна.
 Урьдчилан бүртгүүлснээс хойш шалгалт өгөгч нь шалгалтын өдрөөс өмнө J.TEST-ийн албанд
 ирж, шалгалтанд орох уг хүн мөн гэдгээ баталгаажуулна. Мөн шалгалтын өдөр тухайн хүн мөн
 эсэхийг нягталж шалгана. Тиймээс ирэхдээ:
 ・ Иргэний үнэмлэхээ заавал авчирна уу.
 ・ Шалгалт өгөх хүн мөн эсэхийг баталгаажуулах хүртэл шалгалтанд орох эрх үүсэхгүй
  бөгөөд В хуудсыг өгөх боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.
3.Шалгалтын төлбөр A-D / E-F:28,500Tg
 Шалгалтын төлбөрийг бүртгэлийн байранд эсвэл банкаар хийнэ үү.
  【Шалгалтын төлбөрийг шилжүүлэхдээ】
   Банкны нэр : ХААН БАНК
   Дансны дугаар : 5009883739
   Дансны нэр: Жэй тест монголиа оффис
     ※ Гүйлгээний утга хэсэгт овог нэр, регистерийн дугаар, аль түвшинд орох мөн утасны дугаараа бичнэ үү.
     ※ Банкаар төлбөрөө хийх тохиолдолд, бүртгүүлэхээсээ өмнө төлбөрөө
      шилжүүлэн, төлбөр хийсэн баримтыг авчирна уу. Төлбөрийн хураамжийг
      бүртгүүлэгч өөрөө төлнө.
     ※ Төлөгдсөн шалгалтын хураамж буцаагдахгүй болно. Хэрэв бүртгэлийн
      хугацаа дуусаагүй үед бүртгүүлэх хүсэлтийг татгалзвал шалгалтын
      хураамжийг буцаан олгохдоо үйлчилгээний хураамж 5,000 төгрөг хасч
      буцаан олгоно.

Шалгалт өгөх урьдчилан захиалга:
Дээрх заасан хугацаанд бүртгүүлж амжихгүй хүнийг утсаар урьдчилсан бүртгэлд бүртгэнэ.
Албаны оффис руу холбогдож, шалгалтын төлбөрөө дээрх дансанд шилжүүлбэл шалгалтын
дугаар олгогдоно.
Хөдөө орон нутгаас ирж шалгалт өгөх хүсэлт гаргагч нь, дээрх “Бүртгэл хүлээн авах хугацаа”
хэсэгт шалгалт өгөх урьдчилан захиалга хийнэ. дэлгэрэнгүйг баруун товчлуур дээр дарж
шалгана уу. → Урьдчилан бүртгүүлэх

  Монголд амьдарч буй гадаадын иргэн шалгалт өгөх тухайд:
     Монголд хэрэгжиж буй J.TEST-д Япон хэлийг эх хэлээ болгоогүй гадаадын иргэн бол
     шалгат өгөх эрхтэй байна.

  Шалгалт өгөгч бэртсэн бүртгүүлэх хүсэлт гаргах үед бэртэлтэй тохиолдолд:
     Биеэр ирж бүртгүүлэх боломжгүй бэртсэн тохиолдолд
     J.TEST-ийн Монгол дахь албатай холбогдоно уу. → Оффис

  Шалгалтын байр: A-D / E-F
       Шалгалтын байрны тухай зарлалыг
       2017 оны 11 сарын 6 өдөр зарлана.

       → “Шалгалтын байр”-ны доорх тайлбар зургийг харна уу.
     ※ Шалгалтын байрны зургийг оруулсан тул бүх шалгалтын байрыг харж болно.

【 Бүртгэл явагдах байр Тайлбар зураг 】 【 Шалгалт явагдах байр Тайлбар зураг】
Монгол дахь J.TEST-ийн алба
IT-Парк 1 давхар 115 тоот
Шалгалтын байр өөрчлөгдөх тул шалгана уу.
136 дахь удаагийн J.TEST шалгалтын байр
Шалгалтын байрны тухай зарлалыг
2017 оны 11 сарын 6 өдөр зарлана.
 ※ 2018年1月5日に発表します。


◆ Шалгалтын дүн (Амжилтын онооны хүснэгт)-г тараах тухай

● 134 дахь удаагийн шалгалт (2017 оны 9 сард хэрэгжсэн) болон өнөөг хүртэлх шалгалтын дүнг тарааж байна.
  Шалгалт өгсөн бол та эртхэн ирж авна уу.
  ※ Шалгалтын хариуг авахаар ирэхдээ шалгалтын Б хуудас болон иргэний үнэмлэхтэй ирж авна уу.
  Мартаж болохгүй.
  ※ Шалгалтын үед тараагдсан “Шалгалтын оноо ба дүнг тараах “ тухай гэсэн тараагдсан цаасыг харна уу.
  ※ “Шалгалтын дүн(Амжилтын онооны хүснэгт)”-г дүрмийн дагуу 3 жилийн хугацаанд хадгална
  3-аас дээш жил өнгөрсөн бол устгагдана.
   Одоогийн байдлаар 116 дахь удаагийн шалгалт (2014 оны 9 сар)-аас өмнөх хэрэгжсэн шалгалтын дүн
  устгагдсан байна.

   Тараагдах өдөр: Даваа-Баасан〔Бямба, Ням, Баярын өдрүүдэд амарна.〕
   Тараагдах цаг: 11:00 ~ 17:00
   Тараагдах байр: Монгол дахь J.TEST-ийн албаны байр / IT-Парк 1 давхар 115 тоот
        Холбогдох утасны дугаар:99938007
          ※ Дээрх хүлээн авах ажлын цагт холбогдоно уу.

● Орон нутгаас шалгалт өгөгчдийн шалгалтын дүн (Амжилтын онооны хүснэгт)- г тараах тухай
  Орон нутгаас шалгалт өгөгч нь шалгалтын дүнг илгээж болно. Шалгалт өгөгч нь бүртгүүлэхдээ
 бүртгүүлнэ үү. Төлбөрийг бүртгүүлэх үедээ шалгана уу.